connect-20333_1920
health-3961686_1920
man-2546107_1920

Privacybeleid MEDuMee

Algemene Voorwaarden MEDuMee

MEDuMee is opgericht in 2019 als V.O.F. en is een dienstverlenende organisatie. MEDuMee staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 74747126.

 1. Levering van dienst

MEDuMee heeft als doel individuele klanten te begeleiden tijdens hun medische gesprekken/onderzoeken, zodat er een efficiënt en kwalitatief medisch gesprek plaats vindt.

 1. Totstandkoming Overeenkomst

MEDuMee levert haar diensten onder Algemene Voorwaarden als hierna beschreven. Deze gelden voor alle diensten die MEDuMee overeengekomen is met de opdrachtgever na ondertekening overeenkomst.

De algemene voorwaarden worden aangereikt bij de overeenkomst tijdens het intakegesprek. Met de ondertekening van de overeenkomst gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. Zonder ondertekening van de overeenkomst kan MEDuMee geen dienst leveren.

 1. Facturatie en betaling

MEDuMee rekent een uurtarief excl. BTW en reis- en parkeerkosten, waarvan u een gespecificeerde factuur (incl. BTW) ontvangt.  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 1. Privacy en gegevensverwerking

MEDuMee heeft voor een juiste manier van dienstverlening persoonlijke gegevens nodig. Privacygegevens worden verwerkt en opgeslagen volgens AVG normen. MEDuMee is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Annulering

Indien u uw afspraak met MEDuMee binnen 24 uur vóór afspraak met de specialist annuleert, behouden wij ons het recht voor om deze ingeplande tijd bij u in rekening te brengen, met een minimum van 2 uren.

MEDuMee is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van afspraken van derden (bijv. uitlopen van spreekuren ed)

Beleid gegevensverwerking en AVG

MEDuMee kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MEDuMee heeft verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.

Verzamelen, bewaren en versturen van gegevens

 • Alleen noodzakelijke gegevens worden verwerkt: NAW, medische voorgeschiedenis, medicatiegebruik, allergieën, geboortedatum, email en telefoonnummer contactpersoon
 • Gegevens worden verzameld op factuur (alleen NAW), intakeformulier en in het gespreksverslag
 • Intakeformulier en Gespreksverslag wordt opgesteld en bewaard als Word-document en opgeslagen op externe device (USB stick). Alleen MEDuMee heeft toegang tot deze gegevens.
 • MEDuMee heeft een geheimhoudingsplicht.
 • MEDuMee is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Gespreksverslag word alleen aan client en contactpersoon (na schriftelijke toestemming van client), via beveiligde email, verstuurd als PDF-document. Indien derden deze gegevens met toestemming van de client willen gebruiken, zal client deze zelf dienen te versturen aan desbetreffende.
 • Gegevens worden na een bewaartermijn van max 5 jaar (na opzegging overeenkomst) vernietigd. Client heeft het recht om gegevens te laten vernietigen zodra daar een schriftelijk verzoek voor is ingediend.
 • De gegevens die worden ingevuld op het contactformulier op onze website, worden niet bewaard via de website. Deze gegevens komen in de mailbox van MEDuMee en worden na verwerking verwijderd.

Wilt u meer informatie of gelijk gebruik maken van onze diensten?

MEDuMee

Iris de Jongh
Masha Oude Lansink

T: 074-7002332
info@medumee.nl

KVK: 74747126

 

 

Social media