connect-20333_1920
health-3961686_1920
man-2546107_1920

Waarom MEDuMee?

Begeleiding medische gesprekken

MEDuMee : spreek je uit als “met-u-mee”. MED staat voor onze medische achtergrond, en we gaan Met U Mee naar uw medische gesprek.

In 2019 zijn wij gestart met het aanbieden van de dienst om mensen te begeleiden bij medische gesprekken, onder de naam MEDuMee.

Meerdere redenen hebben ons gemotiveerd om dit bedrijf te starten.

     “Een goed begrip is de halve verwerking

Veelal ervaren mensen dat zij na het gesprek met de arts achteraf nog vele vragen hebben, en er nog onduidelijkheden zijn.

Gedurende onze werkzaamheden en als ervaringsdeskundigen hebben we gemerkt dat de hoeveelheid (medische) informatie vaak te veel is om te begrijpen, te onthouden en dat niet altijd de juiste vragen worden gesteld.

Daarnaast is het soms lastig om goed te kunnen luisteren wanneer er ook emoties meespelen.

   “Als er in een hoofd alleen maar angst en onzekerheid speelt, is er geen ruimte om de uitleg van   de arts te begrijpen,  dan komt de boodschap niet over.”

Vanuit onze professionele en medische achtergrond kunnen wij op het gesprek focussen zonder gehinderd te worden door emotie. We kunnen de medische terminologie voor u omzetten naar een begrijpelijk en samenvattend verslag. Waardoor u het gesprek met uw arts beter begrijpt en kunt nalezen.

“Mantelzorgers worden vaak onvoldoende betrokken bij de beslissingen over de zorg voor hun     naasten. Maar er wordt vaak wel van hun verwacht dat zij meehelpen in de zorg en/of begeleiding, met soms overbelasting tot gevolg. Ook de overdracht naar huisarts en zorgverleners na opname in het ziekenhuis laat vaak te wensen over.”’

Eigen verplichtingen en volle agenda’s van mantelzorgers, staan het meegaan naar een onderzoek of artsenbezoek regelmatig in de weg. Denk bijvoorbeeld aan leerkrachten die niet zomaar voor hun klas kunnen weggaan voor een privé-afspraak, of de beperking van het aantal vrije dagen in een baan, kinderen/familie die elders in het land of buitenland zijn gaan wonen, etc.

Herkent u dit?

MEDuMee kan voorzien in deze behoefte, voor jong en oud. Wij begeleiden u vóór, tijdens en na het gesprek met uw arts. Juist door onze medische achtergrond kunnen wij ervoor zorgen dat u het overzicht houdt en de juiste informatie krijgt.  We bespreken het bezoek aan de arts samen met u voor. We gaan met u mee naar de afspraak bij de arts. Na deze afspraak nemen we samen door of het gesprek duidelijk was of dat er nog vragen zijn. Desgewenst maken we een verslag van het gesprek, zodat u dit later nog kunt nalezen. Vervoer hoeft geen belemmering te zijn.

Wilt u meer informatie of gelijk gebruik maken van onze diensten?

MEDuMee

Iris de Jongh
Masha Oude Lansink

T: 074-7002332
info@medumee.nl

KVK: 74747126

 

 

Social media